Gmina Legnickie Pole

Szablony artykułów

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.49.2019 z 21.03.2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej 28 marzec 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Zarządzenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminne 28 marzec 2019 Udostępniony przez: Marcin Matyja
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.01.2019r. 05 luty 2019 Udostępniony przez: Iwona Huszczo
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - Lear, znak RL.6220.7.2018 04 lipiec 2018 Udostępniony przez: Przemysław Tokarz
projekty uchwał na sesję 17 maja 2018r. 10 maj 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole o niemożności wydania opini w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 28 luty 2018 Udostępniony przez: Przemysław Tokarz
zarządzenie nr 0050.85.2017 z 31 grudnia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 08 luty 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
ZP. Zamówienie poza ustawą PZP 22 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DK. Nabór na stanowisko (1) 20 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DN. Karta informacyjna sprawy 20 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DN. Program 20 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DN. Przepis wewnętrzny 20 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DN. Informacje podstawowe 20 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
ZP. Wyniki postępowania 20 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
GK. Sprawozdanie finansowe 20 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
GK. Plan finansowy 20 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DK. Wynik naboru na wolne stanowisko 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DK. Nabór na stanowisko (rozbudowane) 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DN. Kontrole - protokół, wystąpienie pokontrolne 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DN. Rejestr 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
DN. Zarządzenie dyrektora 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
ZP. Udzielone zamówienie 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
ZP. Ogłoszenie o przetargu 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
RM. Uchwała 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko
GK. Majątek 09 listopad 2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko