Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27.02.2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 08-03-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27.02.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole 08-03-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
opinia z 10.12.2018 o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2019 rok 18-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia 10.12.2018 o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 18-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia z 25.04.2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za 2017 rok 11-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia z02 marca 2018r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Legnickie Pole 06-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
opinia z 02 marca 2018r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole p 06-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legnickie Pole przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole projekcie uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator