Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
Opinia z 16.02.2012 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 23-02-2012 Udostępniony przez: Administrator
W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Legnickie Pole wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok 15-12-2011 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r. 21-09-2011 Udostępniony przez: Administrator
W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok 06-05-2011 Udostępniony przez: Administrator
W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Legnickie Pole przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2011 rok 19-04-2011 Udostępniony przez: Administrator
W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok 19-04-2011 Udostępniony przez: Administrator
W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na 2011 rok 19-04-2011 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 21-09-2010 Udostępniony przez: Administrator
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 25-11-2009 Udostępniony przez: Administrator