Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
Opinia Składu Orzekającego RIO z 05.02.16 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 11-02-2016 Udostępniony przez: Administrator
Opinia Składu Orzekającego RIO z 05.02.16 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 11-02-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. 16-12-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 16-12-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 16-12-2015 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 02.02.2015 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 09-02-2015 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 02.02.2015 r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 09-02-2015 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 05.12.2014 r. o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2027, przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok 10-12-2014 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 05.12.2014 r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 10-12-2014 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 05.12.2014 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na 2015 rok 10-12-2014 Udostępniony przez: Administrator