Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
opinia z 10.12.2018 o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2019 rok 18-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia 10.12.2018 o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 18-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia z 25.04.2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za 2017 rok 11-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia z02 marca 2018r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Legnickie Pole 06-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
opinia z 02 marca 2018r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole p 06-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legnickie Pole przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole projekcie uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Legnickie Pole informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 11-10-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole za 2016 rok 22-05-2017 Udostępniony przez: Administrator