Prawne podstawy działania

Ogłoszenia Wójta Gminy

Tytuł Wytworzony Autor
Ogłoszenie o udostępnieniu informacji o środowisku 11-04-2018 Udostępniony przez: Małgorzata Kuźma
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp NWL strefa gosp. 11-04-2018 Udostępniony przez: Małgorzata Kuźma
Ogłoszenie z dnia 28.03.2018r. 28-03-2018 Udostępniony przez: Iwona Huszczo
Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 28.03.2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp 28-03-2018 Udostępniony przez: Iwona Huszczo
Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gospodarki odpadami w Biskupicach 15-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
Karty informacyjne dot. mpzp dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna 27-11-2017 Udostępniony przez: Administrator
Wyłożenie do publicznego wglądu mpzp Gminy Legnickie Pole dla terenu kopalni bazaltu Lubień 20-11-2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta Gminy z 09.11.2017 - wyłożenie do publicznego wglądu zmiany mpzp dla terenu kopalni bazaltu w Lubieniu 09-11-2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole - październik 2017 03-11-2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta Gminy z 26.10.2017 - zmiana mpzp kompleks sportowy w Legnickim Polu 26-10-2017 Udostępniony przez: Administrator