Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.111.2019 z 03 września 2019r. w sprawie powołania stałej komisji ds oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.110.2019 z 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnickim Polu 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.109.2019 z 30 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.108.2019 z 22.08.2019 w sprawie upoważnienia pani Małgorzaty Dębickiej, stanowisko ds edukacji i kultury, Wydział Rozwoju, funduszy Zewnętrznych i Eduakcji do załatwiania określonych spraw 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.107.2019 z 22 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 26-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.106.2019 z 13 sierpnia 2019 zmieniające zarządzenie sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 26-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.105.2019 z 12 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 26-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.104.2019 z 12 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 26-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.103.2019 z 12 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zabudowę terenu infrastrukturą sportowo - rekreacyjną o charakterze wielopokole 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.102.2019 z 09 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Legnickie Pole 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy