Drukuj
Wytworzony przez: Justyna Lasek (stanowisko ds. obsługi Rady Gminy)
Nadrzędna kategoria: Rada Gminy Legnickie Pole
Kategoria: Informacja o posiedzeniach

Na najbliższej sesji Rady Gminy Legnickie Pole, która odbędzie się 31 maja 2019 r. godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynów 7, Wójt Gminy przedstawi raport o stanie gminy.

Rada Gminy Legnickie Pole rozpatrzy raport podczas majowej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Legnickie Pole.

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole, pisemne zgłoszenie z co najmniej 20 podpisami osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 30 maja 2019 r.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Legnickie Pole do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 30 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu, ul. Dientzenhofera 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie o sesji pdf 83.18 KB Justyna Lasek
Lista osób popierających zgłoszenie pdf 64.64 KB Justyna Lasek
Wzór zgłoszenia mieszańca gminy do udziału w debacie pdf 83.74 KB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16, maj 2019 12:38 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 12:38 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 12:39 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 12:40 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16, maj 2019 12:49 Justyna Lasek