Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. o godzinie 09.00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.
    
Porządek sesji:
1.    Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania zaproszonych gości.
2.    Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady  Gminy.
3.    Rozpatrzenie uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole – pod usługi publiczne,
b)    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Koskowice i Raczkowa,
c)    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Koskowice i w obrębie Raczkowa – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
d)    zmian w budżecie gminy na rok 2019,
e)    powołania doraźnej Komisji Statutowej,
f)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole,
g)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole,
h)    kierunków działania Wójta Gminy Legnickie Pole, dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Legnickie Pole.
4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 


                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   (-) Dariusz Szczerba

Jednocześnie zawiadamiam, że materiały poddawane pod obrady na sesji Rady Gminy zostaną szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 900

 http://www.bip.legnickiepole.pl/prawo-lokalne/projekty-uchwal/3406-projekty-uchwal-na-sesje-18-lipca-2019

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie pdf 83.52 KB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, lipiec 2019 08:46 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, lipiec 2019 08:46 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, lipiec 2019 09:49 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, lipiec 2019 09:50 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, lipiec 2019 09:50 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, lipiec 2019 09:53 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, lipiec 2019 09:53 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, lipiec 2019 13:40 Justyna Lasek