Drukuj
Wytworzony przez: Urząd Gminy (ds. obsługi Rady Gminy)
Nadrzędna kategoria: Rada Gminy Legnickie Pole
Kategoria: Informacja o posiedzeniach

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 09.00 odbędzie się XI sesja Rady Gminy  Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji:
I.    Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania zaproszonych gości.
II.    Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności  z  wykonania uchwał Rady  Gminy.
III.    Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole na 2020 rok.
IV.    Rozpatrzenie uchwał w sprawach:
1)    w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
2)    w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole, od dnia 1 września 2019,
3)    w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legnickie Pole lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
4)    w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole,
5)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych,
6)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
V.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 (-) Dariusz Szczerba

 

Projekty uchwał dostępne pod adresem: http://www.bip.legnickiepole.pl/prawo-lokalne/projekty-uchwal/3576-projekty-uchwal-na-sesje-28-listopada-2019

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie pdf 92.48 KB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, listopad 2019 13:46 Justyna Lasek