Drukuj
Wytworzony przez: Urząd Gminy (ds. obsługi Rady Gminy)
Nadrzędna kategoria: Rada Gminy Legnickie Pole
Kategoria: Informacja o posiedzeniach

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godzinie 09.00 odbędzie się XII sesja Rady Gminy  Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

        

Porządek sesji:

I.    Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania zaproszonych gości.
II.    Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności  z  wykonania uchwał Rady  Gminy.
III.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2020 rok.
IV.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
V.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027.
VI.    Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole.
VII.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

                           

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 (-) Dariusz Szczerba

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie pdf 80.47 KB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, grudzień 2019 14:42 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, grudzień 2019 14:44 Justyna Lasek