Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia br. (piątek) o godzinie 09.00 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.


Porządek sesji:
I. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania zaproszonych gości.
II. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
III. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole za 2019 r.
IV. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2019.
V. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych.
VI. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
VII. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                               Dariusz Szczerba

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie pdf 81.10 KB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09, styczeń 2020 14:08 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, styczeń 2020 14:08 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, styczeń 2020 14:08 Justyna Lasek