Organizacja

Aktualne

Tytuł Wytworzony Autor
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds promocji gminy i współpracy z mediami w Wydziale Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji 21-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds wymiaru podatków i opłat w Wydziale Finansów 19-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 28-10-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi 20-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds remontów i inwestycji gminnych 09-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza ponowny nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 13-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds kadrowych 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 01-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała Rady Nadzorczej GZGK sp. z o.o. w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na stanowisko prezesa zarządu 11-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała Rady Nadzorczej spółki GZGK sp. z o.o. w sprawie ogłoszenia konkursu na prezesa zarządu 11-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy