Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty kreatywne”.

W dniu 27.03.2019 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Legnickie Pole, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Warsztaty kreatywne”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 10.04.2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole:
– Sekretariacie Urzędu Gminy,
– listownie na adres Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

W załączeniu oferta

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oferta pdf 1.29 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03, kwiecień 2019 08:39 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, kwiecień 2019 08:40 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03, kwiecień 2019 08:41 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03, kwiecień 2019 08:43 Super User