Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjny sportowy piknik rodzinny”.

W dniu 15.07.2019 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole wpłynęła oferta złożona przez LKS Orzeł Mikołajowice, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Wakacyjny sportowy piknik rodzinny”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 23.07.2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole:
– Sekretariacie Urzędu Gminy,
– listownie na adres Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

W załączeniu oferta

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oferta realizacji zadania publicznego pdf 938.36 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, lipiec 2019 13:00 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, lipiec 2019 13:01 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, lipiec 2019 13:02 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, lipiec 2019 13:03 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, lipiec 2019 13:04 Super User