Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie Wójta Gminy z 05.02.2018r. w sprawie naboru wniosków przyznanie dotacji celowej na rozwój sportu 05-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
Zarządzenie Wójta Gminy z 31.10.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 31-10-2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta w sprawie propozycji do RPW Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 13-10-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie z 27 lipca 2017 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w gminie 27-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie z 05.07.2017 o możliowści zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta Gminy o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 r. 01-06-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Nr 0050.30.20/7 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 11 kwietnia 2017 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert 12-04-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 12-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki konsultacji projektu Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 21-11-2016 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Wójta Gminy Legnickie Pole z 14.11.2016 r. konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 14-11-2016 Udostępniony przez: Administrator