Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie z 27 lipca 2017 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w gminie 27-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie z 05.07.2017 o możliowści zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta Gminy o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 r. 01-06-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Nr 0050.30.20/7 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 11 kwietnia 2017 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert 12-04-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 12-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki konsultacji projektu Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 21-11-2016 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Wójta Gminy Legnickie Pole z 14.11.2016 r. konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 14-11-2016 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie propozycji do rocznego programu Gminy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 07-11-2016 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 04-11-2016 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na rozwój sportu (07.09.2016) 08-09-2016 Udostępniony przez: Administrator