Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
projekt pdf 40.54 KB Agata Babiarz
załącznik Nr 1 częśc opisowa pdf 3.43 MB Agata Babiarz
załącznik Nr 1 częśc opisowa pdf 7.54 MB Agata Babiarz
załącznik Nr 1 częśc opisowa pdf 2.85 MB Agata Babiarz
załącznik Nr 2 Inwentaryzacja Urbanistyczna U1 jpg 13.94 MB Agata Babiarz
załącznik Nr 2 Środowisko Przyrodniczo-Kulturowe U2 jpg 14.25 MB Agata Babiarz
załącznik Nr 2 Stan władania gruntami U3 jpg 17.06 MB Agata Babiarz
załącznik Nr 3 Struktura Funkcjonalno-Przestrzenna K1 jpg 37.62 MB Agata Babiarz
załącznik Nr 3 Środowisko Przyrodniczo-Kulturowe K2 jpg 35.36 MB Agata Babiarz
załącznik Nr 4a rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag pdf 194.81 KB Agata Babiarz
załącznik Nr 4b rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag pdf 42.24 KB Agata Babiarz
załącznik Nr 5 synteza ustaleń pdf 280.42 KB Agata Babiarz
Prognoza oddziaływania na środowisko jpg 13.10 MB Agata Babiarz
Prognoza oddziaływania na środowisko pdf 2.84 MB Agata Babiarz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, marzec 2018 11:55 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, marzec 2018 12:44 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 13, marzec 2018 12:49 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, marzec 2018 12:53 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, marzec 2018 12:55 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, marzec 2018 12:56 Agata Babiarz