Prawne podstawy działania

projekty uchwał na sesję 17 września 2018

Tytuł Opublikowano Autor
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XLII.278.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistr 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy