Typ zamówienia:                   roboty budowlane

Tryb zamówienia:                  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:          02.03.2018r.

Numer:                                GKiI.271.02.2018.R.PN

Status:                                 rozstrzygnięty

 UWAGA: Zamawiający informuje, że następuje zmiana tytuły zadania z "Przebudowa drogi w miejscowości Bartoszów wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm. Legnickie Pole - Etap II" na  "Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów (dz. nr 422/1, 421/1 i 432/1) gm. Legnickie Pole".

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
P. Budowlany Tom 01- PZT pdf 163.60 MB Marta Krynicka-Ochman
PB Tom 02 - branża drogowa pdf 61.75 MB Marta Krynicka-Ochman
PB Tom 03 - branża sanitarna pdf 52.89 MB Marta Krynicka-Ochman
PB Tom 04 - branża elektryczna pdf 43.58 MB Marta Krynicka-Ochman
PB Tom 05 - branża teletechniczna pdf 36.46 MB Marta Krynicka-Ochman
Projekt DOR Bartoszów pdf 18.76 MB Marta Krynicka-Ochman
PW Tom 02 - branża drogowa Etap II pdf 10.39 MB Marta Krynicka-Ochman
PW Tom 03 - branża sanitarna Etap II pdf 20.76 MB Marta Krynicka-Ochman
PW Tom 04 - branża elektryczna Etap II pdf 7.80 MB Marta Krynicka-Ochman
PW Tom 05 - branża teletechniczna Etap II pdf 6.82 MB Marta Krynicka-Ochman
SST branża drogowa Etap II pdf 1.30 MB Marta Krynicka-Ochman
SST branża sanitarna Etap II pdf 8.43 MB Marta Krynicka-Ochman
SST branża elektryczna Etap II pdf 1.31 MB Marta Krynicka-Ochman
SST branża teletechniczna pdf 1.87 MB Marta Krynicka-Ochman
Przedmiar robót - branża drogowa Etap II pdf 1.81 MB Marta Krynicka-Ochman
Przedmiar robót - branża sanitarna Etap II pdf 892.54 KB Marta Krynicka-Ochman
Przedmiar robót - branża elektryczna Etap II pdf 649.33 KB Marta Krynicka-Ochman
Przedmiar robót - branża teletechniczna Etap II pdf 556.74 KB Marta Krynicka-Ochman
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 547.25 KB Marta Krynicka-Ochman
Formularz oferty doc 93.50 KB Marta Krynicka-Ochman
Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 3 doc 65.50 KB Marta Krynicka-Ochman
Wykaz osób - załącznik nr 4 doc 61.00 KB Marta Krynicka-Ochman
Oświadczenie - art. 24 ust. 11 - grupa kapitałowa doc 65.50 KB Marta Krynicka-Ochman
Oświadczenie - art. 29 ust 3 załącznik nr 6 docx 20.55 KB Marta Krynicka-Ochman
Umowa w spawie zamówienia publicznego - wzór - zał. nr 7 pdf 496.05 KB Marta Krynicka-Ochman
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 430.83 KB Marta Krynicka-Ochman
Dokumentacja geologiczna - Bartoszów pdf 2.15 MB Marta Krynicka-Ochman
Wyjaśnienia treści SIWZ I pdf 156.35 KB Marta Krynicka-Ochman
Przedmiar robót - branża drogowa Etap II - zmiana pdf 187.42 KB Marta Krynicka-Ochman
SST branża drogowa Etap II pdf 3.09 MB Marta Krynicka-Ochman
Umowa w spawie zamówienia publicznego - wzór - zał. nr 7 - zmiana pdf 454.10 KB Marta Krynicka-Ochman
28.02.18 - Wyjaśnienia treści SIWZ II- zmian terminu składania ofert pdf 24.36 KB Marta Krynicka-Ochman
28.02.18 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 181.22 KB Marta Krynicka-Ochman
28.02.18 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana pdf 550.40 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.18 - Wyjaśnienia treści SIWZ III - zmiana tytułu pdf 28.61 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.18 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana pdf 555.79 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.18 - Formularz oferty - zmiana tytułu doc 95.00 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.2018 - Wykaz robót - zmiana tytułu doc 66.00 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.2018 - Wykaz osób - zmiana tytułu doc 61.50 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.2018 - Oświadczenie gr. kapitałowa - zmiana tytułu doc 65.50 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.2018 Umowa ws zamówienia publ. wzór-zmiana pdf 459.07 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana tytułu pdf 183.72 KB Marta Krynicka-Ochman
06.03.2018 - Oświadczenie dot. um. o pracę - zmiana tytułu docx 20.75 KB Marta Krynicka-Ochman
13.03.2018 - Wyjaśnienia treści SIWZ IV pdf 36.68 KB Marta Krynicka-Ochman
22.03.2018 - Informacja z otwarcia ofert pdf 34.24 KB Marta Krynicka-Ochman
06.04.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 51.50 KB Marta Krynicka-Ochman
16.04.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienai pdf 399.63 KB Marta Krynicka-Ochman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09, luty 2018 09:53 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 09:54 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 10:49 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:02 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:25 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:34 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:40 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:44 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:49 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:52 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:55 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 11:58 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:01 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:02 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:04 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:05 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:06 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:07 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:09 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:12 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:12 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:14 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:15 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:15 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:16 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:40 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:41 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, luty 2018 12:42 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, luty 2018 12:52 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, luty 2018 11:53 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, luty 2018 11:54 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, luty 2018 10:34 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, luty 2018 10:35 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, luty 2018 10:38 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, luty 2018 10:39 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, luty 2018 10:07 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, luty 2018 13:33 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, luty 2018 13:34 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, luty 2018 13:35 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:44 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:45 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:47 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:47 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:48 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:49 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:50 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:50 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 10:52 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, marzec 2018 11:01 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 11:08 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, marzec 2018 08:15 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, marzec 2018 13:08 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06, kwiecień 2018 06:45 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 07:39 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16, kwiecień 2018 07:42 Marta Krynicka-Ochman