Typ zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: nieograniczony
Termin składania ofert: 13.10.2017
Numer: GKiI.271.32.2017.U.PN
Status: rozstrzygnięty

 


 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 371.57 KB Super User
Formularz oferty doc 76.00 KB Super User
Harmonogram - wzór docx 13.84 KB Super User
Oświadczenie -warunki udziału docx 22.82 KB Super User
Oświadczenie - wykluczenie docx 22.77 KB Super User
Oświadczenie - um. o pracę docx 17.78 KB Super User
Oświadczenie - grupa kapitałowa doc 63.50 KB Super User
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r. - cz. I pdf 23.57 MB Super User
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r. - cz. II pdf 18.96 MB Super User
Informacja o kredytach i pożyczkach pdf 81.22 KB Super User
Opinia RIO o budżecie, WPF pdf 1.53 MB Super User
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego pdf 1.10 MB Super User
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. pdf 953.21 KB Super User
Sprawozdanie RB NDS, RB 27S, RB 28S, RB Z, RB N za półrocze 2017 r. pdf 15.24 MB Super User
Sprawozdanie Rb NDS, RB 27S, RB 28S, RB Z, RB N za 2016 r. pdf 16.53 MB Super User
Uchwała XXXII.193.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole za 2016r. pdf 248.10 KB Super User
Uchwała XXVI.155.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 pdf 17.18 MB Super User
Uchwała XXXI.183.2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017 pdf 1.41 MB Super User
Uchwała VII/34/07 w sprawie powołania skarbnika gminy pdf 162.06 KB Super User
Uchwała XXXII..192.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzet pdf 181.96 KB Super User
Uchwała XXXI.184.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole w latach 2017-2027 pdf 4.47 MB Super User
Wniosek do RIO Wójta Gminy Legnickie Pole w sprawie opinii o możliwość spłaty kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego pdf 362.28 KB Super User
Uchwała XXVI.156.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027 pdf 6.20 MB Super User
Zarządzenie w sprawie zaciągniętego w roku budżetowym 2017 kredytu długoterminowego pdf 222.17 KB Super User
Zaświadczenie o nadaniu NIP. REGON pdf 621.77 KB Super User
Zaświadczenie o wyborze Wójta pdf 550.03 KB Super User
Zaświadczenie o niezaleganiu z US pdf 1.85 MB Super User
Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS pdf 162.29 KB Super User
06.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 507.45 KB Super User
16.10.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 26.61 KB Super User
26.10.2017 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pdf 43.40 KB Super User
12.12.2017 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pdf 351.74 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 16, luty 2018 09:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16, luty 2018 09:42 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 17, luty 2018 17:23 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:26 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:27 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:30 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:30 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:31 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:33 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:35 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:35 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:37 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:38 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:39 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:40 Super User