Typ zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: nieograniczony
Termin składania ofert: 10.10.2017
Numer: GKiI.271.44.2017.R.PN
Status: unieważniony

 


 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 537.87 KB Super User
SIWZ pdf 371.89 KB Super User
Formularz ofertowy doc 81.00 KB Super User
Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu doc 48.00 KB Super User
Oświadczenie - wykluczenie doc 50.00 KB Super User
Wykaz robót doc 64.00 KB Super User
Wykaz osób doc 61.50 KB Super User
Oświadczenie - grupa kapitałowa doc 64.00 KB Super User
Oświadczenie - umowa o pracę docx 18.69 KB Super User
Umowa dot. zamówienia publicznego - wzór pdf 266.04 KB Super User
Projekt budowlany - Etap I - opis techniczny pdf 3.11 MB Super User
projekt budowlany - plan orientacyjny - Etap I pdf 1.18 MB Super User
Projekt budowlany - plan sytuacyjny - Etap I pdf 2.85 MB Super User
Projekt budowlany - Przekroje konstrukcyjne - Etap I pdf 646.13 KB Super User
Projekt budowlany - przekroje normalne - Etap I pdf 964.58 KB Super User
Projekt budowlany - przekroje technologiczny - Etap I pdf 560.86 KB Super User
Projekt budowlany - Przekrój podłużny - Etap I pdf 2.50 MB Super User
Projekt wykonawczy - opis techniczny - Etap I pdf 3.81 MB Super User
Projekt wykonawczy - plan orientacyjny - Etap I pdf 1.17 MB Super User
Projekt wykonawczy - plan sytuacyjny 1 - Etap I pdf 1.57 MB Super User
Projekt wykonawczy - plan sytuacyjny 2 - Etap I pdf 1.48 MB Super User
Projekt wykonawczy - plan sytuacyjny - Etap I pdf 3.04 MB Super User
Projekt wykonawczy - przekroje konstrukcyjne - Etap I pdf 633.36 KB Super User
Projekt wykonawczy - przekroje normalne-Etap I pdf 952.86 KB Super User
Projekt wykonawczy - przekroje technologiczne - Etap I pdf 548.58 KB Super User
Projekt wykonawczy - przekrój podłużny - Etap I pdf 2.49 MB Super User
STWiBOR pdf 3.63 MB Super User
Projekt budowlany - opis techniczny - Etap II pdf 4.86 MB Super User
Projekt budowalny-plan orientacyjny - Etap II pdf 1.31 MB Super User
Plan sytuacyjny - Etap II pdf 2.73 MB Super User
Przekroje konstrukcyjne - Etap II pdf 643.74 KB Super User
Przekroje normalne- Etap II pdf 732.77 KB Super User
Przekroje technologiczne - Etap II pdf 565.21 KB Super User
Przekrój podłużny pdf 1.87 MB Super User
Projekt wykonawczy - opis Etap II pdf 3.54 MB Super User
Projekt wykonawczy-plan orientacyjny - Etap II pdf 1.30 MB Super User
Plan sytuacyjny-Etap II pdf 2.39 MB Super User
Projekt wykonawcy -przekroje konst-EtapII pdf 630.78 KB Super User
Projekt wykonawczy - przekroje normalne EtapII pdf 721.10 KB Super User
Projekt wykonawczy - przekroje technologiczne EtapII pdf 551.91 KB Super User
Projekt wykonawczy- przekroje podłużne Etap II pdf 1.85 MB Super User
Tymczasowa organizacja ruchu - Plan orientacyjny-etapII pdf 1.28 MB Super User
Tymczasowa organizacja ruchu - Etap II pdf 1.30 MB Super User
Tymczasowa organizacja ruchu - Plan orientacyjny -etap I pdf 1.15 MB Super User
Tymczasowa organizacja ruchu - opis - etap II pdf 1.30 MB Super User
Tymczasowa organizacja ruchu - Opis - etapI pdf 268.53 KB Super User
Tymczasowa organizacja ruchu - etap I pdf 2.88 MB Super User
Docelowa organizacja ruchu - Opis - etap I pdf 264.34 KB Super User
Docelowa organizacja ruchu - Plan orientacyjny - etap I pdf 1.14 MB Super User
Docelowa organizacja ruchu - SOR -etap I pdf 2.82 MB Super User
Docelowa organizacja ruchu - Opis -etap II pdf 265.86 KB Super User
Plan orientacyjny - etap II pdf 1.27 MB Super User
SOR-etap II pdf 1.24 MB Super User
Przedmiar - etap I pdf 248.46 KB Super User
Przedmiar - etap II pdf 249.15 KB Super User
13.10.2017 - Informacja o nieważnieniu postępowania pdf 27.69 KB Super User
28.11.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie pdf 259.59 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 17, luty 2018 17:42 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 17, luty 2018 17:43 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:46 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 17:49 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 22:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 22:35 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 22:38 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 22:42 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, luty 2018 22:44 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 06:33 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 06:39 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 06:41 Super User