Typ zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: nieograniczony
Termin składania ofert: 05.10.2017
Numer: GKiI.271.43.2017.R.PN
Status: rozstrzygnięty

 


 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 449.55 KB Super User
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 421.80 KB Super User
Formularz ofertowy doc 79.00 KB Super User
Oświadczenie o warunkach udziału w postępowaniu doc 48.00 KB Super User
Oświadczenie - wykluczenie doc 51.50 KB Super User
Wykaz robót budowlanych doc 64.00 KB Super User
Wykaz osób doc 61.50 KB Super User
Oświadczenie - grupa kapitałowa doc 64.00 KB Super User
Oświadczenie - um. o pracę docx 20.75 KB Super User
umowa dot. zamówienia publicznego - wzór pdf 275.11 KB Super User
PB - opis -I pdf 4.69 MB Super User
PB - PZT I pdf 1.66 MB Super User
PB - chodnik I pdf 759.55 KB Super User
PB - zjazd I pdf 542.30 KB Super User
PB - niweleta I pdf 401.92 KB Super User
PB-z. - opis II pdf 3.97 MB Super User
PB- PZT zm. II pdf 747.02 KB Super User
PB- zm. branża sanitarna - studnia III pdf 120.03 KB Super User
PB zm. branża sanitarna - wpust III pdf 126.21 KB Super User
PB zm. branża sanitarna - profil III pdf 894.77 KB Super User
PB zm. branża sanitarna - opis III pdf 563.54 KB Super User
PB PZT zm. - branża sanitarna III pdf 2.53 MB Super User
DOR- opis pdf 799.20 KB Super User
DOR- PZT pdf 1.34 MB Super User
TOR-1 pdf 539.39 KB Super User
TOR-2 pdf 515.36 KB Super User
TOR- 3 pdf 495.16 KB Super User
TOR-opis pdf 451.30 KB Super User
STWiORB pdf 8.69 MB Super User
Przedmiar robót 0+000 - 0+265 pdf 195.25 KB Super User
PnB str. 1 pdf 472.34 KB Super User
PnB str. 2 pdf 414.78 KB Super User
PnB - zmiana pdf 90.62 KB Super User
02.10.2017 - Wyjaśnienie treści SIWZ-I pdf 403.11 KB Super User
02.10.2017 - Uzupełnienie STWiOR pdf 837.59 KB Super User
09.10.2017 - Informacja z otwarcia ofert pdf 34.84 KB Super User
17.10.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 47.65 KB Super User
16.11.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 356.77 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 06:41 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 06:42 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 06:46 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 06:50 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 06:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 06:54 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 06:56 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 06:56 Super User