Typ zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: nieograniczony
Termin składania ofert: 03.10.2017
Numer: GKiI.271.41.2017.R.PN
Status: rozstrzygnięty

 


 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 381.47 KB Super User
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 426.92 KB Super User
Formularz oferty doc 79.00 KB Super User
Oświadczenie o warunkach udziału w postępowaniu doc 48.00 KB Super User
Oświadczenie - wykluczenie z postępowania doc 50.00 KB Super User
Wykaz robót budowlanych doc 64.50 KB Super User
Wykaz osób doc 61.50 KB Super User
Oświadczenie - grupa kapitałowa doc 64.00 KB Super User
Oświadczenie - umowa o pracę docx 18.44 KB Super User
Umowa dot. zamówienia publicznego - wzór pdf 263.62 KB Super User
Projekt zagospodarowania terenu TOM 01 pdf 163.60 MB Super User
projekt arch.-budowlany TOM 02 - branża drogowa Etap I pdf 56.99 MB Super User
Projekt arch.-budowlany TOM 03 - branża sanitarna pdf 52.89 MB Super User
Projekt arch-.-budowlany TOM 04 - branża elektryczna pdf 43.58 MB Super User
Projekt arch.-budowlany TOM 05 - branża teletechniczna pdf 36.46 MB Super User
Projekt wykonawczy - branża drogowa TOM 02 - ETAP I pdf 12.59 MB Super User
Projekt wykonawczy - branża sanitarna - TOM 03 - ETAP I pdf 16.11 MB Super User
Projekt wykonawczy - branża elektryczna - ETAP I pdf 13.64 MB Super User
Projekt wykonawczy - branża teletechniczna - TOM 05 - ETAP I pdf 11.06 MB Super User
Przedmiar - branża drogowa - ETAP I pdf 2.31 MB Super User
Przedmiar - branża sanitarna - ETAP I pdf 2.33 MB Super User
Przedmiar - branża elektryczna - ETAP I pdf 1,008.29 KB Super User
Przedmiar - branża teletechniczna - ETAP I pdf 1.20 MB Super User
SST - branża drogowa - ETAP I pdf 1.30 MB Super User
SST - branża drogowa 1 - ETAP I pdf 2.99 MB Super User
SST - branża sanitarna - ETAP I pdf 21.65 MB Super User
SST - branża elektryczna - ETAP I pdf 2.46 MB Super User
SST - branża teletechniczna - ETAP I pdf 4.70 MB Super User
DOR pdf 18.76 MB Super User
Decyzja pozwolenia na budowę pdf 2.21 MB Super User
21.09.2017 - Wyjaśnienia treści SIWZ-I pdf 26.72 KB Super User
21.09.2017 - Umowa dot. zamówienia publicznego - wzór - zmiana pdf 272.38 KB Super User
26.09.2017 - PRZEDMIARY ROBÓT ETAP I pdf 82.81 KB Super User
26.09.2017 - PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA ETAP I pdf 84.58 KB Super User
26.09.2017 - PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA ETAP I pdf 94.83 KB Super User
26.09.2017 - PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA TELETECHNICZNA ETAP I pdf 292.07 KB Super User
03.10.2017 - Informacja z otwarcia ofert pdf 30.75 KB Super User
12.10.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 49.32 KB Super User
26.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 351.44 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 06:54 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 06:56 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:00 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:07 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:11 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:11 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:27 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:29 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:32 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:33 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:35 Super User