Typ zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: nieograniczony
Termin składania ofert: 08.09.2017
Numer: GKiI.271.38.2017.R.PN-II
Status: rozstrzygnięty

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 457.72 KB Super User
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 533.95 KB Super User
Formularz oferty doc 80.00 KB Super User
Oświadczenie-warunki doc 48.50 KB Super User
Oświadczenie - wykluczenie doc 50.50 KB Super User
Wykaz robót doc 66.00 KB Super User
Wykaz osób doc 61.50 KB Super User
Oświadczenie- grupa kapitałowa doc 65.50 KB Super User
Oświadczenie- umowa o pracę docx 20.81 KB Super User
Umowa - wzór pdf 271.82 KB Super User
Projekt budowlany pdf 25.52 MB Super User
Projekt wykonawczy pdf 22.49 MB Super User
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -SST pdf 1,014.94 KB Super User
Przedmiar robót pdf 188.79 KB Super User
Plan orientacyjny TOR pdf 394.36 KB Super User
TOR 1 pdf 8.72 MB Super User
Projekt TOR pdf 273.65 KB Super User
Plan orientacyjny SOR pdf 394.36 KB Super User
PZT SOR pdf 6.65 MB Super User
Projekt SOR pdf 276.66 KB Super User
Decyzja PnB pdf 131.60 KB Super User
Decyzja Zarządu Powiatu Legnickiego pdf 123.38 KB Super User
Uzgodnienie-Orange pdf 221.39 KB Super User
Uzgodnienie Tauron pdf 56.68 KB Super User
SST-krawężniki pdf 417.99 KB Super User
08.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert pdf 30.85 KB Super User
22.09.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 423.16 KB Super User
10.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 358.04 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 07:51 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 07:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 07:56 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 08:14 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 08:17 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 08:18 Super User