Typ zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: nieograniczony
Termin składania ofert: 24.08.2017
Numer: GKiI.271.37.2017.R.PN-III
Status: unieważniony

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 421.13 KB Super User
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 387.65 KB Super User
Formularz ofertowy doc 79.00 KB Super User
Oświadczenie o warunkach udziału docx 25.09 KB Super User
Oświadczenie o wykluczeniu docx 23.15 KB Super User
Wykaz robót doc 64.50 KB Super User
Wykaz osób doc 61.00 KB Super User
Oświadczenie grupa kapitałowa doc 64.50 KB Super User
Oświadczenie umowa o pracę docx 18.33 KB Super User
Umowa o zamówieniu pub. - wzór pdf 271.36 KB Super User
Projekt budowlany-opis pdf 683.20 KB Super User
Projekt budowlany-rysunek pdf 3.20 MB Super User
Projekt wykonawczy - opis pdf 694.59 KB Super User
Projekt wyk.-rysunek pdf 3.16 MB Super User
STWiORB pdf 212.90 KB Super User
Przedmiar pdf 2.48 MB Super User
25.08.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 27.60 KB Super User
10.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie pdf 271.05 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 08:18 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, luty 2018 08:19 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 08:21 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, luty 2018 08:23 Super User