Typ zamówienia:                      Usługi

Tryb zamówienia:                    przetarg nieograniczony

Termin składania ofert             12 października 2018 r. - zmiana terminu na 17 października 2018 r.

Numer sprawy                        GKiI.271.20.2018.U.PN

Status                                    rozstrzygnięty

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
03.10.18 - SIWZ pdf 930.21 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - Opis przedmiotu zamóweinia- OPZ pdf 582.01 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - Formularz ofertowy doc 83.50 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - Oświadczenie o spełnieniu warunków w postepowaniu doc 48.50 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - oświadczenie o braku postaw wykluczenia doc 51.00 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - wykaz usług doc 62.50 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - wykaz narzędzi i urządzeń doc 64.50 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - grupa kapitałowa doc 65.50 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - dot. zatrudnienia na um. o pracę docx 18.94 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego -wzór pdf 301.74 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - umowa o powierzeniu danych osobowych pdf 119.90 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu pdf 517.17 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwała XX/122/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy LP z dn pdf 206.15 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwała XXIII/137/2016 z dnia 24.10.2016 o zmianie uchwały w prawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku pdf 333.60 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwała XXVII.163.2017 z dnia 28.02.17 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku pdf 232.11 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwałą XXXIII.201.2017 z dnia 30.06.2017 o zmianir regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy LP pdf 245.19 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwała XLII.286.2018 z dnia 27.06.2018 o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmony LP pdf 215.72 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwała XXIII/138/2016 z dnia 24.10.2018 w sprawie szcegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług wzakresie odbie pdf 376.99 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwała XXVII.164.2017 z dnia 28.02.2017 o zmianie uchwały w spawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usł pdf 266.51 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwała XXXIII.202.2017 z dnia 30.06.2017 o zmianie uchwały w sparwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia u pdf 244.22 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - uchwała XXXVI.217.2017 z dnia 29.11.2017 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia us pdf 587.86 KB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 uchwała XLII.287.2018 z dnia 27.06.2018 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług pdf 210.19 KB Marta Krynicka-Ochman
uchwała XLIII/1450/17 Sejmiku Województwa dolnośląskiego z dnia 21.12.2017 r. w prawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodark pdf 29.09 KB Marta Krynicka-Ochman
Załacznik do uchwały XLIII/1450/17 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 pdf 9.82 MB Marta Krynicka-Ochman
03.10.2018 - Załącznik nr 1 do uchwały XLIII/1450/17 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 - Pla pdf 1.47 MB Marta Krynicka-Ochman
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 pdf 7.38 MB Marta Krynicka-Ochman
10.10.2018 - Wyjasnienia treści SIWZ - zmian terminu skłądania ofert pdf 25.11 KB Marta Krynicka-Ochman
10.10.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 273.29 KB Marta Krynicka-Ochman
SIWZ - zm I pdf 994.38 KB Marta Krynicka-Ochman
11.10.2018 - Wyjasnienia treści SIWZ - zmiana II pdf 3.79 MB Marta Krynicka-Ochman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zmianaII pdf 309.01 KB Marta Krynicka-Ochman
SIWZ - zmiana II pdf 997.93 KB Marta Krynicka-Ochman
OPZ - zmian II pdf 695.22 KB Marta Krynicka-Ochman
umowa o zamówienie publiczne -wzór - zmiana II pdf 366.90 KB Marta Krynicka-Ochman
Wykan narzędzi - załacznik nr 6 do SIWZ - zmiana II doc 68.50 KB Marta Krynicka-Ochman
Oświadczenie art 29 ust 3a - załacznik nr 8 do SIWZ - zmiana II docx 18.96 KB Marta Krynicka-Ochman
15.10.2018 - Wyjaśnienia treści SIWZ- III pdf 245.51 KB Marta Krynicka-Ochman
umowa w sprawie zamóweinia publicznego - wzór -zm.III pdf 429.35 KB Marta Krynicka-Ochman
17.10.2018 - Informacja z otwarcia ofert pdf 32.04 KB Marta Krynicka-Ochman
09.11.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 45.52 KB Marta Krynicka-Ochman
19.11.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 387.47 KB Marta Krynicka-Ochman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03, październik 2018 12:35 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. środa, 03, październik 2018 12:45 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:46 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:47 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:47 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:48 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:49 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:49 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:50 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:50 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:51 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:51 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:52 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:58 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 12:59 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:02 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:04 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:07 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:08 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:09 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:20 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:23 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:25 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:27 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:29 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:31 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:33 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:36 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:38 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:40 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. środa, 03, październik 2018 13:49 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04, październik 2018 10:59 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10, październik 2018 12:10 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony. środa, 10, październik 2018 12:11 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 09:51 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 12:42 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 12:45 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 12:46 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 12:46 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 12:47 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 12:48 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 12:49 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, październik 2018 10:38 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, październik 2018 10:40 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17, październik 2018 08:39 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, listopad 2018 12:16 Marta Krynicka-Ochman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, listopad 2018 11:39 Marta Krynicka-Ochman