Typ zamówienia:                                             dostawy

Tryb zamówienia:                                            przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:                                   17 stycznia 2019 r. do godz. 9:00

Numer sprawy:                                              OR.271.01.2019.D.PN

Status:                                                          ogłoszony