Zamówienie pn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego. Nr. sprawy OR.271.59.2019.U.PN

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ-udzielenie kredytu pdf 7.09 MB Waldemar Hreczany
Formularz oferty-załącznik nr 1 doc 76.00 KB Waldemar Hreczany
Oświadczenie zał nr 2 docx 23.08 KB Waldemar Hreczany
Oświadczenie zał nr 3 docx 23.04 KB Waldemar Hreczany
Oświadczenie zał. nr 4 docx 17.89 KB Waldemar Hreczany
Oświadczenie zał nr 5 doc 63.50 KB Waldemar Hreczany
Sprawozdanie roczne 2018 pdf 297.37 KB Waldemar Hreczany
sprawozdanie roczne 2018 cd 1 pdf 6.19 MB Waldemar Hreczany
sprawozdanie roczne 2018 cd 2 pdf 8.11 MB Waldemar Hreczany
sprawozdanie roczne 2018 cd 3 pdf 1.99 MB Waldemar Hreczany
Uchwała Budżet 2019 pdf 2.29 MB Waldemar Hreczany
Uchwała w sprawie zmian w budżecie 2019 pdf 2.60 MB Waldemar Hreczany
Uchwała WPF pdf 3.49 MB Waldemar Hreczany
Rozpatrzenie i zatwierdzenie spraw. z budżetu 2018 pdf 87.29 KB Waldemar Hreczany
Udzielenie absolutorium pdf 89.93 KB Waldemar Hreczany
zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON pdf 621.77 KB Waldemar Hreczany
Uchwała powołanie skarbnika gminy pdf 185.55 KB Waldemar Hreczany
Opinia RIO o WPF pdf 916.50 KB Waldemar Hreczany
OPINIA RIO BUDŻET 2019 pdf 884.48 KB Waldemar Hreczany
OPINIA RIO MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU pdf 791.79 KB Waldemar Hreczany
zaświadczenie o powołaniu Wójta pdf 143.23 KB Waldemar Hreczany
Sprawozdanie Rb-NDS pdf 1.06 MB Waldemar Hreczany
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu pdf 257.12 KB Waldemar Hreczany
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 5.59 MB Waldemar Hreczany
Wzór harmonogramu docx 13.84 KB Waldemar Hreczany
Informacja o kredytach i pożyczkach pdf 100.15 KB Waldemar Hreczany
Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS pdf 155.37 KB Waldemar Hreczany
Wniosek do RIO w spr.zaciągnięcia kredytu pdf 299.73 KB Waldemar Hreczany
Wyjaśnienia treści SIWZ pdf 453.38 KB Waldemar Hreczany
SIWZ- po zmianie terminu. pdf 7.07 MB Waldemar Hreczany
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540261715-N-2019 pdf 343.56 KB Waldemar Hreczany
Wyjaśnienia treści SIWZ pdf 2.18 MB Waldemar Hreczany
Wyjaśnienia treści SIWZ cd 7z 24.05 MB Waldemar Hreczany
Zaświadczenie Urząd Skarbowy pdf 936.27 KB Waldemar Hreczany
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540263272-N-2019 pdf 708.46 KB Waldemar Hreczany
Wyjaśnienia treści SIWZ -popr. formularz pdf 2.22 MB Waldemar Hreczany
Sprawozdanie Rb Z na 30.09.2019 pdf 857.28 KB Waldemar Hreczany
formularz oferty-kredyt (poprawiony) doc 76.50 KB Waldemar Hreczany
Opinia RIO w spr. możliwości spłaty kredytu pdf 1.18 MB Waldemar Hreczany
Informacja z otwarcia ofert pdf 332.23 KB Waldemar Hreczany
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 495.06 KB Waldemar Hreczany
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27, listopad 2019 14:23 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:24 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:34 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:35 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:36 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:37 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:37 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:40 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:42 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:47 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:48 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:49 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:51 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:51 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:52 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 14:53 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 15:00 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 15:01 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 15:10 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 15:11 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 15:12 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, listopad 2019 15:49 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28, listopad 2019 08:50 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28, listopad 2019 11:14 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28, listopad 2019 11:56 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29, listopad 2019 11:09 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02, grudzień 2019 13:23 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02, grudzień 2019 14:06 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, grudzień 2019 13:07 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, grudzień 2019 13:08 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, grudzień 2019 13:13 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, grudzień 2019 14:55 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, grudzień 2019 08:47 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, grudzień 2019 14:05 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, grudzień 2019 10:41 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11, grudzień 2019 06:51 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13, grudzień 2019 09:56 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19, grudzień 2019 13:33 Waldemar Hreczany