ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - rok 2020


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) Tworzy się Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, zwane dalej „GBS”, do wykonywania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.Zarządzenie nr 0050.32.2020 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości w dzierżawę do lat 3 tj. 20m2 w działce 315/2 w Legnickim Polu.


zarządzenie nr 0050.33.2020 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w Nowej Wsi Legnickiej -sprzedaż bezprzetargowa na rzecz współwłaściciela nieruchomości.