Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie z 11 października 2018 o naborze wniosków o dotacje na realizację zadań w przy zabytkach 12-10-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wyniki naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na wsparcie rozwoju z dnia 7 sierpnia 2018 07-08-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Ogłoszenie z 19 lipca 2018 o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole 20-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wykaz beneficjnetów, którym przyznano dotacje w 2018 11-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Informacja o wynikach postępowania na realizację zadań publicznych w 2018 03-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie Wójta Gminy z 17 maja 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o 18-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego za 2017 rok 14-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z 13.04.2018 dla opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 19-04-2018 Udostępniony przez: Urząd gminy Legnickie Pole
Wyniki naboru w sprawie przyznanie dotacji celowej na rozwój sportu z 28.02.2018r. 28-02-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
zarządzenie Wójta Gminy z 05.02.2018r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej 05-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz